PUBLIC RELATIONS

PUBLIC RELATIONS

Nie pozwalamy traktować public relations jak kolejnej pozycji w budżecie. Tak naprawdę komunikacja to funkcja zarządcza – wiedzą o tym ci, którzy kładą ogromny nacisk na przemyślane strategie w tym zakresie. Pozostali dowiadują się o tym dopiero, gdy muszą uporać się z efektami braku solidnie zaprojektowanej komunikacji.

MEDIA RELATIONS

Stawiamy na budowanie mądrych i rentownych relacji z dziennikarzami. Znamy i szanujemy specyfikę ich pracy. Nie zwołujemy konferencji prasowych bez ważnego powodu – czasem wystarczy krótki briefing lub rozmowa z kluczowym dziennikarzem. Wiemy, kiedy i jak podać informację, aby zwiększyć jej szansę na publikację. Wszystko to możemy robić dla Ciebie i Twojej marki.

STRATEGIE KOMUNIKACJI

Każda marka, bez względu na to, na jakim etapie rozwoju się znajduje, potrzebuje spójnej strategii komunikacji. Język, kluczowe komunikaty, wartości, spikerzy – wszystkie te kwestie raz skodyfikowane powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki marka komunikuje się zarówno z klientem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Tworzymy dla  marek strategie marketingowe i komunikacyjne, które pozwolą im z odwagą działać na rynku i stoimy na straży konsekwentnego wdrażania w życie ich założeń.

EMPLOYER BRANDING

W świecie walki o oddanych i profesjonalnych pracowników odwaga liczy się bardziej, niż na jakimkolwiek innym polu. Nie wystarczy powiedzieć, że jest się świetnym pracodawcą. Trzeba sprawić, by mówili tak sami pracownicy. Naszą pracę zaczynamy od szczegółowej analizy i zrozumienia status quo oraz celów, które mamy pomóc osiągnąć. Na bazie wniosków z badań i analiz, w bliskiej współpracy z zarządem, planujemy i wdrażamy procesy employer brandingowe skierowane zarówno do obecnych, jak i potencjalnych pracowników.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Zanim pomyślisz o komunikacji na zewnątrz, zacznij od własnego podwórka – to oczywiste, ale czy na pewno wszyscy o tym pamiętają? Twój pracownik jest Twoim najlepszym ambasadorem, a bez jego wsparcia proces komunikacji z otoczeniem i budowania wizerunku będzie tylko budową kolosa na glinianych nogach. Walk the talk, tablica ogłoszeń, zakładowa skrzynka na listy, intranet, spotkania integracyjne – narzędzia komunikacji z klientem wewnętrznym zawsze dopasowujemy do branży i specyfiki projektu.

CSR

Jeśli chętniej kupujesz produkty marek aktywnych i odpowiedzialnych społecznie, to właściwie już jesteś z nami. Za każdym przedsięwzięciem biznesowym stoi jakaś wizja, wartości i ludzie, którym potrzeby innych nie są obce. My pomagamy przekuć odpowiedzialne społecznie działania w element spójnej, dobrze działającej strategii marki.

DORADZTWO KOMUNIKACYJNE

Być może świetnie sobie radzisz z codzienną komunikacją, ale wystąpiła sytuacja, w której potrzebujesz wsparcia. Możesz na nas liczyć.