Strategia promocji dla Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź

Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź to największe tego typu centrum w Polsce i zarazem jedyne, którego oferta w przeważającej części poświęcona jest zagadnieniom związanym z przetwarzaniem energii. CNiT funkcjonuje w ramach instytucji kultury EC1 Łódź obok najnowocześniejszego w Polsce ( i jednego z najnowocześniejszych w Europie) planetariów, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, Łódź Film Commission oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.

Usytuowane w zrewitalizowanych budynkach pierwszej komercyjnej łódzkiej elektrowni centrum stanowi doskonały przykład współistnienia instytucji, które – pomimo różnorodnych celów, odbiorców i oferty – łączy wspólny mianownik, jakim jest silne zakorzenienie w kulturalnej tradycji Łodzi: przemysłowej, filmowej, kreatywnej.

Agencja Heroes Brand Communication odpowiedzialna była za opracowanie obszernej, kompleksowej strategii promocji CNiT, w tym za:

 • przeprowadzenie analizy strategicznej przedsięwzięcia,
 • przedstawienie analizy marek konkurencyjnych i współpracujących w woj. łódzkim,
 • określenie celów strategicznych i operacyjnych w horyzoncie trzyletnim,
 • określenie grup docelowych komunikacji,
 • opracowanie person,
 • opracowanie pozycjonowania w grupach docelowych,
 • opracowanie komunikatów głównych i uzupełniających,
 • zaproponowanie narzędzi komunikacji online i offline,

 • opracowanie zasad komunikacji wszystkich marek współistniejących pod marką parasolową EC1 oraz ich hierarchii,
 • uwzględnienie w działaniach promocyjnych efektu synergii z pozostałymi jednostkami EC1,
 • opracowanie harmonogramu działań w horyzoncie trzyletnim,
 • przedstawienie kreatywnej propozycji bohatera marki,
 • projekt hasła promocyjnego oraz key visualu kampanii teaserowej i komunikacji właściwej,
 • projekty graficzne plakatów, ulotek, formatów outdoor,
 • projekty kreatywnych gadżetów,
 • produkcję filmu promocyjnego zapowiadającego otwarcie Centrum.