POMIECHÓWEK – Śladami naszej historii

Fort III Pomiechówek to oryginalny XIX-wieczny carski obiekt, jeden z samodzielnych fortów Twierdzy Modlin. Skrywający tragiczną historię i przez lata niemal zapomniany, dziś – dzięki staraniom Fundacji Fort III Pomiechówek – odzyskuje należne mu miejsce w pamięci i świadomości Polaków.

Mieliśmy zaszczyt prowadzić dla Fundacji dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej projekt pn. „Pomiechówek – śladami naszej historii”, którego celem były działania public relations skieorwane na rozpowszechnienie wiedzy o obiekcie i jego historii. Była to pierwsza tak szeroko zakrojona akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca fortu, dlatego też do naszych zadań należało między inny opracowanie identyfikacji wizualnej profesjonalizującego się komunikacyjnie przedsięwzięcia. W ramach projektu opracowaliśmy materiały edukacyjne dla szkół dotyczące Fortu III, a także opracowaliśmy formułę i założenia konkursu na fotoksiążkę o forcie. Zarówno projekt, jak i będący jego częścią konkurs, skierowane były do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dawnej rejencji ciechanowskiej, a więc wybranych powiatów województwa mazowieckiego. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z planem, a zwycięskie klasy i szkoły nagrodzone oraz wyróżnione.

notes eko 3

Podsumowując, do naszych zadań należało:

 • zaprojektowanie logo konkursu i projektu edukacyjnego „Pomiechówek – śladami naszej historii”
 • zaprojektowanie i produkcja gadżetów
 • realizacja edukacyjnego filmu z udziałem grup rekonstrukcyjnych i historycznych
 • realizacja filmu promocyjnego fortu
 • projekt i produkcja prezentacji multimedialnej dla szkół
 • opracowanie quizu w aplikacji Kahoot!
 • opracowanie regulaminu i pełnej dokumentacji konkursu
 • prowadzenie biura konkursu
 • zakup, branding, pakowanie i wysyłka nagród dla szkół
 • koordynacja publikacji materiału edukacyjnego na kanale YouTube „TankHunter”

EFEKTY:

Założone w projekcie efekty, które były podstawą jego rozliczenia, udało się w całości osiągnąć, niejednokrotnie przekraczając wymagane przez instytucję finansującą pułapy:

 • w lekcjach o Forcie III w Pomiechówku uczestniczyło blisko 1000 uczniów
 • materiał o forcie zrealizowany we współpracy z kanałem Tank Hunter uzyskał do dnia rozliczenia projektu ponad 33 tys. wyświetleń
 • fort odwiedziło blisko 700 uczniów
 • do projektu przystąpiło 25% zaproszonych do niego szkół
 • do wymagającego konkursu nadesłano 8 prac w postaci fotoksiązki dokumentującej nowy fakt, zdjęcie, postać związaną z historią fortu
 • edukacyjny film dla szkół uzyskał do dnia rozliczenia projektu ponad 700 wyświetleń