„Kto przełamie lód?”- konkurs dla szkół

Lew, Mors, Jaguar, Niedźwiedź, Bawół i Gepard to lodołamacze, które od lat pracują na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Dwa z nich zostaną zastąpione przez nowe, budowane obecnie jednostki. O tym jak będą nazywać się nowe lodołamacze miały zadecydować dzieci z włocławskich szkół. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaprosił uczniów do udziału w konkursie „Kto przełamie lód”, którego byliśmy organizatorem.

Konkurs polegał na wymyśleniu nazw dla dwóch lodołamaczy, składających się z maksymalnie siedmiu liter, a inspiracją do ich stworzenia miała być przyroda i geografia. Zgłoszonych zostało 80 propozycji, ale zwycięskie mogły być tylko dwie. I tak decyzją jury w przyszłym roku na Zalew Włocławski wypłyną SOKÓŁ i ORKAN.

Rywalizacja konkursowa była elementem kampanii informacyjnej prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na temat znaczenia akcji lodołamania jako zapewnienia osłony przeciwpowodziowej w sezonie zimowym. Projekt realizowaliśmy w trzech etapach. W pierwszym przygotowaliśmy i ogłosiliśmy konkurs, w kolejnym odpowiadaliśmy za koordynację działań i media relations. Zakończeniem projektu było uroczyste wręczenie nagród połączone ze słodkim poczęstunkiem i zwiedzaniem lodołamacza przez zwycięską grupę uczniów.

Zadania Agencji:

 • pomysł na nazwę i logo konkursu oraz jego wykonanie,
 • opracowanie regulaminu konkursu,
 • produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych do szkół zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Włocławek,
 • opracowanie informacji prasowej o konkursie i jej dystrybucja do mediów lokalnych,
 • przeprowadzenie konkursu,
 • zakup nagród dla zwycięzców,
 • organizacja ceremonii wręczenia nagród wraz z poczęstunkiem,
 • zaproszenie mediów lokalnych na uroczyste wręczenie nagród,
 • dokumentacja fotograficzna wydarzenia.

Efekty:

 • publikacje dotyczące konkursu i lodołamaczy ukazały się we wszystkich najważniejszych mediach lokalnych zarówno przed, jak i po rozstrzygnięciu konkursu (m.in. prasa: „Gazeta Pomorska”, radio: RMF MAXXX, telewizja: CW24, internet: q4.pl, ddwloclawek.pl, portalwloclawek.pl, wloclawek.info.pl),
 • w konkursie wzięło udział 40 grup, które nadesłały 80 prac konkursowych.

Konkurs organizowany był w ramach działań informacyjno-promocyjnych dla Projektu „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.