Jubileusz 30-lecia WITKO

WITKO to łódzka firma rodzinna i jedyny kapitałowo polski udziałowiec międzynarodowej grupy logistycznej Lab Logistics Group. Ten czołowy dostawca rozwiązań w zakresie kompleksowego projektowania i wyposażania laboratoriów w 2019 roku świętował jubileusz 30-lecia istnienia. Każda rocznica jest dla firmy okazją do podsumowań i wyznaczania kolejnych celów biznesowych. W przypadku WITKO 30-lecie firmy stanowiło ponadto impuls do intensyfikacji działań komunikacyjnych, mających zwiększyć widoczność marki jako eksperta i jednego z liderów w sektorze kompleksowego wyposażania i projektowania laboratoriów. Najważniejszym wyzwaniem w pracy przy tym projekcie było uporządkowanie założeń strategicznych, które powstawały i ewoluowały przez trzy dziesięciolecia. Istotne było również dogłębne zrozumienie specyfiki branży, która – choć pokrewna medycynie i farmacji, w których się specjalizujemy – rządzi się jednak własnymi prawami. Warto również podkreślić, że mowa tu nie o producencie (z wyjątkiem marki własnej odczynników), lecz przede wszystkim o dystrybutorze rozwiązań wielu światowej klasy marek. To wytycza specyficzny kierunek w komunikacji.

Agencja Heroes Brand Communication odpowiadała za jubileuszową komunikację marki, wsparcie organizacyjne jubileuszowej konferencji naukowej „WITKO wczoraj, dzisiaj i jutro w polskiej chemii”, opracowanie strategii komunikacji oraz wsparcie Zarządu i zespołu w jej wdrażaniu.

ZADANIA

 • opracowanie strategii komunikacji marki
 • przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla zarządu i menedżerów firmy
 • bieżące doradztwo w zakresie komunikacji marki w internecie (kanały social media i strona www)
 • wsparcie działań z obszaru Employer Branding
 • komunikację jubileuszową WITKO Group w poszczególnych grupach docelowych: media, klienci i partnerzy WITKO Group,
 • opracowanie jubileuszowego logo i KV projekty materiałów firmowych i okolicznościowych

 • redakcja i projekt gazety jubileuszowej
 • scenariusz i realizacja filmu jubileuszowego
 • realizacja sesji zdjęciowej pracowników firmy WITKO Group na potrzeby filmu, gazety jubileuszowej oraz materiałów medialnych
 • współorganizacja konferencji naukowej „WITKO wczoraj dzisiaj i jutro w polskiej chemii”: opracowanie scenariusza wydarzenia, przygotowanie prezentacji multimedialnej, koordynowanie wydarzenia
 • media relations: tworzenie materiałów medialnych i relacje z dziennikarzami, czego efektem były publikacje m.in. w Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, Analityka, laboratoryjnie.pl, biotechnologia.pl