#biznesklasa – gra miejska

Tematyczne gry to coraz bardziej popularna forma spędzania wolnego czasu. Rosnące zainteresowanie nimi sprawia, że element ten wykorzystywany jest coraz częściej w działaniach promocyjnych. Escape roomy, gry miejskie, integracje dla pracowników z elementem rywalizacji – kluczem jest wpuszczenie uczestników w symulację, w której każdy ruch ma znaczenie. Tak było też w przypadku gry #biznesklasa, za której zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiadał zespół Heroes.

BiznesKlasa_logo

Scenariusz gry miejskiej opierał się na symulacji zakładania i prowadzenia własnej firmy. W zmaganiach wzięło udział blisko 70 uczniów kieleckich szkół ponadpodstawowych. Zawodnicy, podzieleni na 14 kilkuosobowych grup, odwiedzili osiem punktów kontrolnych. Na drodze do założenia własnej działalności czekały na nich często niełatwe zadania, w których realizacji pomogły m.in. informacje uzyskane od przedstawicieli poszczególnych firm i instytucji.

Cele:

 • przybliżenie procedur urzędowych,
 • promowanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Krok po kroku:

 • stworzenie nazwy gry,
 • opracowanie koncepcji i mechaniki,
 • stworzenie scenariusza,
 • koncepcja i produkcja materiałów kreatywnych,
 • wybór punktów kontrolnych,
 • kontakt z instytucjami: biuro rachunkowe, banki, Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Kielecki Park Technologiczny, Fundacja PEStka, realizująca projekty z zakresu integracji społecznej,
 • przygotowanie zadań, instrukcja dla każdego z punktów kontrolnych,
 • przeprowadzenie wydarzenia,
 • rozstrzygnięcie gry i wręczenie nagród.

Efekty:

 • wprowadzenie uczniów w świat przedsiębiorców – od założenia poprzez prowadzenie własnej działalności,
 • publikacje w mediach lokalnych, w tym wywiady o pozytywnym wydźwięku z uczestnikami gry.

Gra została zorganizowana w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.